Generalforsamlingen d. 25.11.21

Så lykkedes det langt om længe at få afholdt generalforsamling for 2020. Som det også fremgår af bestyrelsens beretning, skyldes det jo som alle er bekendt med diverse udfordringer på grund af nedluk, men ikke desto mindre mødte ikke færre end 23 medlemmer op, i Caféen i Bramdrupdam hallerne, hvor der var budt ind til efterfølgende spisning og hyggeligt samvær med kollegaer.

Bestyrelsen var på plads til årets generalforsamling.

Formanden stod på mål for bestyrelsens beretning

Medlemmerne deltog aktivt i debatten

Under evt. Blev jubilarer og runde fødselsdage fejret, og kåringen af fløjten blev også afsløret, hvor valget i år faldt på vores alles Svend Aage.

Efter generalforsamlingen var der fællesspisning, og hyggeligt samvær