Honorar DBU

Alle kampe afregnes af den lokalunion som arrangøren hører under. Er det en DBU §3 kamp så afregnes det af DBU.

Taksterne for kampene er som følger

SpilletidGodtgørelseKampafgift
90 minutter250 kr.
80 minutter231 kr.
75 minutter216 kr.
70 minutter203 kr.
60 minutter174 kr.
50 minutter145 kr.
45 minutter131 kr.
40 minutter116 kr.
30 minutter86 kr.
25 minutter72 kr.
20 minutter58 kr.
15 minutter43 kr.
10 minutter29 kr.

M+32, M+40 og K+29 (Ældre)

SpilletidGodtgørelseKampafgift
 60 og 70 minutter226 kr.

Indedørs og futsal

SpilletidGodtgørelseKampafgift
Pr. minut2,89 kr.

Automatisk dommerafregning – DBU Jylland-kampe
Automatisk dommerafregning sker i alle DBU Jylland-udskrevne kampe og turneringer både indendørs og udendørs – og omfatter alle kampe. Herudover foretages automatisk dommerafregning i alle træningskampe, som arrangeres af DBU Jylland medlemsklubber og som er omfattet af aftalen vedrørende omkostningsgodtgørelse til dommeren – se Dommergodtgørelse.

Spørgsmål fra dommerne

DBU Jylland udbetaler omkostningsgodtgørelse og kørsel til dig to gange om måneden.
Overførslerne sker på baggrund af dine kampe.
Afregning sker senest den 15. (for kampe i perioden den 22. til og med den 8.) og senest den 30. (for kampe i perioden 9. til og med den 22.) i måneden.
På grund af afvikling af sommerferie vil der kun ske ÉN udbetaling i juli - det betyder, at kampene fra 23/6 til og med 22/7 afregnes samlet ultimo juli.
I forbindelse med årsskiftet sker der typisk en ekstra afregning, så kampe i perioden 23/12-31/12 afregnes primo det nye år - det skyldes takstændringer pr. 1. januar.

Kampe der administreres af DBU Fyn afregnes 1 gang om måneden og som hovedregel i ugen op til den 1. i en måned - læs mere her.

Du modtager 1 gang om måneden kontoudtog fra DBU Jylland, hvor det fremgår, hvilke kampe du er blevet honoreret for. Kontoudtoget udsendes pr. mail ultimo måneden.

Efter dommergrundkurset skal der dømmes tre kampe - uddannelseskampe. Disse kampe er en del af uddannelsen, og aspiranten modtager ikke omkostningsgodtgørelse for disse tre kampe.
I praksis foregår det sådan, at alle dømte kampe afregnes med kørsel og omkostningsgodtgørelse til aspiranten og de 3 uddannelseskampe modregnes.
Nettoresultatet er det samme - der afregnes for uddannelseskampene og vi fratrækker et gebyr pr. uddannelseskam

Denne problemstilling har været forelagt Skatterådet, som har afgivet nedenstående bindende svar. Samtidig bekræfter Skatterådet, at der ikke kan udbetales skattefri omkostningsgodtgørelse, såfremt kampen aflyses i så god tid, at dommeren ikke kører forgæves til kampstedet.

  1. Kan der, jf. ligningsloven § 7 M, udbetales skattefri omkostningsgodtgørelse på op til 250 kr. pr. kamp til en idrætsdommer, som er mødt op til en kamp, men hvor kampen aflyses (af dommeren på kampstedet)?
    Svar: JA
  2. Kan der udbetales skattefri omkostningsgodtgørelse til en idrætsdommer på op til 250 kr. pr. kamp, når kampen aflyses i så god tid, at dommerne ikke kører forgæves til kampstedet?
    Svar: NEJ
  3. Kan en idrætsdommer modtage en skattefri omkostningsgodtgørelse på op indtil 250 kr. pr. kamp, såfremt en kamp må afbrydes før tid?
    Svar: JA

Læs mere på følgende links:
https://www.dbujylland.dk/turneringer-regler/dommere/oekonomi/dommerafregning/