Honorar DBU

DBUJylland/DBU kampe

Alle kampe under DBU Jylland og DBU afregnes automatisk gennem dommerpåsætteren.
Det gælder både trænings- og turneringskampe i 7 – og 11 mands rækker.


Se honorar, kampafgifter både ude som inde her: 

Omkostningsgodtgørelse for dommere 


 Automatisk dommerafregning – DBU Jylland-kampe

Automatisk dommerafregning sker i alle DBU Jylland-udskrevne kampe og turneringer både indendørs og udendørs – og omfatter alle kampe. Herudover foretages automatisk dommerafregning i alle træningskampe, som arrangeres af DBU Jyllands medlemsklubber og som er omfattet af aftalen vedrørende omkostningsgodtgørelse til dommeren.

Hvornår overføres pengene til min konto?
DBU Jylland udbetaler omkostningsgodtgørelse og kørsel til dig to gange om måneden.
Overførslerne sker på baggrund af oplysningerne fra din dommerpåsætter.
Afregning sker den 15. (for kampe til og med den 8.) og den 30. (for kampe til og med den 22.) i måneden. Vær dog opmærksom på, at hvis afregningsdatoen den 15. eller 30. er en lør-, søn- og/eller helligdag kan udbetalingen risikere først at komme senere.
På grund af afvikling af sommerferie vil der kun ske ÉN udbetaling i juli – det betyder, at kampene fra 23/6 til og med 22/7 afregnes samlet ultimo juli.

I forbindelse med årsskiftet sker der typisk en ekstra afregning, så alle kampe i det gamle år afregnes primo det nye år – det skyldes takstændringer pr. 1. januar.

Hvordan kan jeg kontrollere, at jeg har fået penge for alle de kampe, jeg har dømt?
Du modtager 1 gang om måneden kontoudtog fra DBU Jylland, hvor det fremgår, hvilke kampe du er blevet honoreret for. Såfremt du har oplyst e-mailadresse til DBU Jylland, vil dommerkontoudtoget blive sendt pr. e-mail ellers pr. post.

Hvordan udregnes kørselsgodtgørelsen?Carl Bro-systemet benyttes til afstandsberegning. Systemet udregner kilometer efter hurtigste afstand og systemet er anerkendt af SKAT. Denne afstandsberegning danner grundlaget for den automatiske dommerafregning.
Hvis du har udgifter til færge, skal du indsende information til DBU Jylland herom for at få dækket udgiften – klik her for skema.

Hvordan er reglerne ved udbetaling af omkostningsgodtgørelse og kørsel ved aflyste kampe etc.?Denne problemstilling har været forelagt Skatterådet, som har afgivet nedensstående bindende svar. Samtidig bekræfter Skatterådet, at der ikke kan udbetales skattefri omkostningsgodtgørelse, såfremt kampen aflyses i så god tid, at dommeren ikke kører forgæves til kampstedet.

1.    Kan der, jf. ligningsloven § 7 M, udbetales skattefri omkostningsgodtgørelse på op til 232 kr. pr. kamp til en idrætsdommer, som er mødt op til en kamp, men hvor kampen aflyses (af dommeren på kampstedet)?
Svar: JA

2.    Kan der udbetales skattefri omkostningsgodtgørelse til en idrætsdommer på op til 232kr. pr. kamp, når kampen aflyses i så god tid, at dommerne ikke kører forgæves til kampstedet?

Svar: NEJ

3.    Kan en idrætsdommer modtage en skattefri omkostningsgodtgørelse på op indtil 232 kr. pr. kamp, såfremt en kamp må afbrydes før tid?
Svar: JA

Yderligere informationer kan findes i Skatterådets svar af 24.8.2006

http://www.skat.dk/skat.aspx?oID=1538004

Er en dommer forsikret via Idrættens forsikringer fra han/hun kører hjemmefra til en kamp og til han/hun kommer hjem igen fra kampen?
Arbejdsskadestyrelsens praksis på dette område er følgende:

1. Kørsel mellem bopæl og en arbejdsplads og retur igen til bopælen regnes som privat kørsel, hvor en ansat ikke er dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Det samme gælder for idrætsdommere, selvom de modtager befordringsgodtgørelse for kørslen. Så hvis en fodbolddommer  den samme dag alene dømmer det samme sted (men måske flere kampe), da vil kørslen mellem bopæl og banen/anlægget og hjem igen være at regne som privat kørsel.

2. Kørsel mellem to eller flere arbejdspladser betragtes normalt som erhvervsmæssig kørsel i relation til arbejdsskadeloven. Så hvis en dommer den samme dag dømmer to eller flere forskellige steder, da vil en dommers eventuelle tilskadekomst under kørslen mellem de forskellige anlæg/stadions være omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring – og dermed den af DIF tegnede kollektive arbejdsskadeforsikring. Kørslen fra det sidste arbejdssted, hvor dommeren har dømt, og retur til bopælen vil også være at regne for privat kørsel og dermed ikke omfattet af arbejdsskadeforsikringen.