Spilleregler for gruppen

·      God fysisk form (testkrav for højeste indplacering skal opnås med overskud)

·      Deltage aktivt i møder i dommerklubben eller udviklingsgruppen – framelding hvis fremmøde er umuligt.

·      Tilmelde sig kurser fra DBU – husk at læse kursusbeskrivelse inden tilmelding. Dommer i praksis, Dommer 1 & 2 samt LD1 & LD2 bør tages hurtigst muligt.

·      Seriøsitet om alle  opgaver (dommer & linjedommer) – heriblandt kontakte de andre i trioen inden kamp.

·      Skriftlige delmål – brug af logbog & SMART mål skema.

·      Ingen sanseløs druk/byture før kamp. Brug din sunde fornuft. Husk du skal være klar til kamp – tænk over, hvor du viser dig i byen.

·      Teori skal være i orden, og til mere end testen.

·      Ved ikke bestået test (løb eller teori) er man ude et år fra gruppen. Udvikler gruppen bestemmer herefter vedr. fornyet deltagelse.

·      Mød velsoigneret til alle kampe og møder. Dvs. man klæder om på kampstedet.

·      Træne udviklingspunkter i kampe, der er rangeret lavere end ens indplacering (Ingen ”lette” kampe som deltager i udviklingsgruppen)

·      Kommunikere internt i udviklingsgruppen – f.eks. drøftelse af situationer fra kampe

·      Ingen tips/spil på fodboldkampe i rækker, hvor man er indplaceret i eller på vej op i.

·      Vær 100% fysisk klar til kamp med udvikling. Hvis det betyder, at man skal melde afbud på kampdagen eller dagen før snakkes med kamppåsætter om dette.

·      Facebook eller andre hjemmesider: Overvej konsekvensen af at lægge billeder og andet derind. Sørg for at have aftaler med familie & venner om, hvad der er OK at lægge ind.

·      Fan klub medlemskaber (fodboldklubber & klubrelationer) skal oplyses. Bør kraftigt overvejes ved indrangering i regionsregi og formentlig afmeldes.

·      Vær social efter kampen (I omklædningsrum, klublokaler m.v.). Overdriv ikke!!

·      Initiativ omkring udviklingsgruppen i sæsonen – hold kontakten.