DFU Nyhedsbrev Januar 2024

Tid for generalforsamlinger i dommerklubberne. Ny dommertrøje på vej, møder med DBU, spillerforeningen og DIF om blandt andet ligestilling.

Hermed ønskes du og din familie et godt nytår.
Vi ser ind i et travlt forår med honorarforhandlinger for både elitekvinder- og mænd. Der er nyt om dommertøj, og vi forsøger at komme rundt til så mange generalforsamlinger i dommerklubberne som muligt. Endelig har vi genoptaget dialog-møderne med DBU-bredde.

Bent Clausen og Jakob Koed fra DBU m. DFU-formand Jens Rohde

DFU har genoptaget dialogmøderne med DBU-bredde

DFU og DBU Bredde genoptog i januar dialogmøderne efter en pause på næsten to år.

Det skete på et fælles møde med Poul Duus Gilling, Bent Clausen og Jakob Koed fra DBU og DFU-formand Jens Rohde.
Dialogmøderne får fast og høj frekvens. Jens Rohde siger om hilse-på-mødet, der blev holdt i DBU Sjællands hovedkvarter:

Vi havde nogle gode, konstruktive og åbenhjertige indledende samtaler. Vi fik vendt de generelle udfordringer, vi står med i relation til dommergerningen, og den overordnede samarbejdsramme.
Det er min klare fornemmelse, at vi et langt stykke hen ad vejen er på samme spor.

Vi er fælles om udfordringerne med rekruttering, fastholdelse, uddannelse og ligestilling for vores kvindedommere. Vi er enige om at være aktivt med i sociale indsatser, der kan gøre en forskel for unge mennesker og samtidig rekruttere nye dommertalenter, siger Jens Rohde og fortsætter:

Der er også en fælles forståelse af, at det skal være attraktivt at arbejde i og være medlem af en dommerklub. Det er et ansvar, vi deler. Vi, som dommerklubber, og DBU som opdragsgiver for dommerfaglige opgaver.

Vi er også enige om, at den nuværende samarbejdsaftale er ganske fint formuleret, så der inden for rammerne heraf er rig mulighed for at adressere interesser og udfordringer. Det handler om relationer og vilje på begge sider af bordet til at skabe forbedringer i alles interesse.

Jeg oplever, at den vilje er til stede, slutter formanden og frem til samarbejdet.

Næste møde afholdes i Odense i begyndelsen af marts, og her vil DFU være repræsenteret af tre mand fra bestyrelsen.

Bestyrelsen holder møde 24. januar og drøfter DFU’s prioriteter.


Alle størrelser af Diadora-dommertrøjer er på lager, ny farve på vej til sommer.

Vi modtager løbende henvendelser fra dommere og klubber, der mangler størrelser i de forskellige dommersæt.
DFU har fra Sport Scandinavia fået forsikring om, at alle størrelser er på lager i standard-udgaverne.

Vær opmærksom på, at du ikke forveksler herre- og dametrøjer på nettet, da de figursyede dame-sæt ikke fås i de store størrelser.
https://www.unisport.dk/nlmbmail_r/

På billedet til højre er det nye sæt, der udkommer til sommer. Den fås i kort- og langærmet. Det er en ”dansk” serie i anledning af EM og OL, hvor der er et lille dannebrog sammen med DFU-logo på buksen.
Den fås med både hvide og gule Diadora-logos.

Herudover arbejder DFU og Sport Scandinavia på en særlig limited edition i anden farve, hvor penge fra salg går til socialt ungearbejde. Mere om det senere på året.


Ligeværd er en bunden opgave – Vi kan simpelthen ikke være den nuværende kultur bekendt, siger formand.

Der kommer ild i øjnene på DFU’s formand, når talen falder på ligestilling – eller ligeværd – mellem mænd og kvinder på dommersiden.

Han har rejst temaet på møder med DIF, Divisionsforeningen, Spillerforeningen, potentielle sponsorer og senest med DBU bredde.

Jeg mener ganske enkelt, at fodbolden som helhed og dommerverdenen i særdeleshed befinder sig i en parallelverden, der hører en anden tid til.
Vi bliver nødt til at diskutere det, for der er behov for store ændringer kulturelt og strukturelt, siger Jens Rohde.

Han advarer mod, at man i sporten tror, at man kan leve sit eget liv uden at følge de krav, der stilles til resten af samfundet.

Det er ikke alene dumt, fordi vi ikke kan rekruttere og fastholde kvindedommerne, men det vil også skade os politisk. Hvis vi ikke gør noget selv, kommer kravene oppefra. Derfor skal vi ind i kampen, alle sammen. Jeg bliver nok irriterende at høre på, for jeg siger det hver gang – alle steder, jeg kommer, siger formanden og bebuder både
økonomiske og strukturelle forslag i foråret.