Generalforsamling 2022

For første gang holdte dommerklubben generalforsamling på den første onsdag i februar.
Dette er fastlagt til at gentage sig år for år. Så sæt allerede nu kryds i kalender for i 2024.

Bestyrelsen foreslog Jan Andersen til årets dirigent, Jan modtog valget og styrede aftenen.
Jan kunne konstatere at generalforsamlingen, var indkaldt rettidigt og kunne derfor godkende denne.

Jan Andersen årets dirigent

Der var fremmødte 24 personer til aftenens generalforsamling. Af de 24 bestod to personer fra bestyrelsen.
Formanden Henrik havde allerede inden generalforsamling meldt sin afgang, da han ønskede at fokusere på andre områder.
Ligeledes valgte næstformand Yusuf, suppleant Allan og suppleant Nassir meldt deres afgang. Alle af personlige årsager.
Der var derfor lagt op til at der skulle flere i nye ansigter i bestyrelsen.

Henrik havde forud for generalforsamlingen fremsendt sin beretning for 2022 på mail til medlemmerne.
Denne blev gennemgået og godkendt. I beretningen kom han bl.a. ind på hvad vi vil med vores klub og gav måske tanker tilbage til forsamlingen.

Regnskabet blev gennemgået, desværre havde kassereren ikke mulighed for at være tilstede til aftenens generalforsamling. Der blev diskuteret om formuen har behov for at være så stor. Her tilføjede Henrik at der arbejdes på profil tøj til medlemmerne, men en lille egen betaling. Den nye bestyrelse vil arbejde videre med dette og kigge på formuens størrelse. Regnskabet blev godkendt.

Budget blev gennemgået. Der er intet her til godkendelse, men er blot til orientering.

Der var kun et forslag, stillet af bestyrelsen selv, nemlig ændring i §6, så der nu kun er nødvendigt med 4 bestyrelsesmedlemmer.
Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer
Ligeledes blev der indskrevet at der kan vælges op til 2 suppleanter.

Bestyrelsen forslog at fastholde kontingentet på 250/halvårligt. Dette blev godkendt af forsamlingen.

På valg var alle tænkelige poster, pånær kasserer, da denne først er på valg til næste år.
Følgende blev valgt:
Formand – Daniel Mautone
Medlem – Preben Almskou
Medlem – Søren Buhl
Suppleant – Frank Vestergaard
Suppleant – Thorkild Smidt.
Bestyrelsen konstituere sig til ved første bestyrelsesmøde. Dette vil blive offentliggjort her på siden.

Under eventuelt blev der snakket om et års hjul, formuestørrelse, medlemsfejring, sommerfest, afslutningsfest og udvalg.
Den nye bestyrelse vil arbejde videre med disse ting og prøve at prikke til folk. Som sagt på forsamlingen, kunne du tænke dig at bidrage i et udvalg, så send det gerne til formanden på formand.sydoest@gmail.com.

Ved årets forsamling havde vi personer der havde haft runde fødselsdage i 2022:
Allan Eg blev 50 år.
Frank Schalech blev 50 år.
Kim Jørgensen blev 50 år.
Thomas Kirkegaard blev 50 år.
Elsa Sørensen blev 70 år.
Gunnar Madsen blev 70 år.

Bendt Emil Larsen 70 år
Finn Nielsen 70 år
John Petersen 70 år

Stort tillykke til alle fødselarer.

I det forgangne år havde dommerklubben en 40 års jubilar. Flemming Jørgensen tog dommerkort i 1982 og har dømt rigtig mange kampe. Flemming blev fejret på forsamlingen. Stort tillykke.

Flemming Jørgensen 40 års jubilæum


Fløjten blev i år også uddelt. Den afgående formand havde fornøjelsen af at kalde Flemming Jørgensen op igen for den flotte bedrift at have dømt fodbold i 40 år. Han er vellidt kollega og klubberne er vilde med ham.

Flemming Jørgensen modtager af fløjten

Slutteligt skal der lyde et kæmpe tak til de afgående personer, for deres arbejde i klubbens bestyrelse.