Generalforsamling

Hvornår

7. februar 2024    
18:00 - 21:00

Tilmeldinger

Tilmeldinger lukket

SYDØSTJYSK FODBOLDDOMMERKLUB

     

 

 

Generalforsamling

 

Sydøstjysk Fodbolddommerklub

 

Torsdag den 7. Februar 2024 Kl. 18:00  på Forum Kolding, Bramdrupdam.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretninger.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent og øvrige bidrag.
 7. Valg
 1. Valg af bestyrelsesmedlem – Søren Buhl afgår, ønsker genvalg
 2. Valg af Kasserer – Frank Schalech afgår, ønsker ikke genvalg
  1. Bestyrelsens forslag: Frank Vestergaard
 3. Valg af bestyrelsessuppleant, Thorkild Smidt afgår, ønsker genvalg.
 4. Valg af bestyrelsessuppleant, Frank Vestergaard afgår, ønsker genvalg.
 5. Valg af revisor, Finn Nielsen afgår, ønsker genvalg.
 6. Valg af revisorsuppleant, Robert Hansen afgår, ønsker genvalg. 
 1. Eventuelt.

 

Stemmeberettigede og valgbare er alle medlemmer, der ikke er i restance.

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen (sendes til formand.sydost@gmail.com og naestformand.sydoest@gmail.com).

 

 1. Efter generalforsamlingen vil klubben være vært ved et mindre traktement. Medlemmer som ønsker at deltage heri, bedes tilmelde sig ved formand Daniel Mautone senest onsdag den 31. Januar 2024 på mail: formand.sydoest@gmail.com

 

På bestyrelsens vegne

 

Daniel Mautone

Tilmeldinger

Tilmeldinger er lukket for dette arrangement.