Nyhedsbrev fra DFUs formand

Hermed det første nyhedsbrev fra jeres ny formand. Det er du velkommen til at sende ud til jeres medlemmer af dommerklubben. Det står enhver frit for. Vi arbejder i den ny bestyrelse med størst mulig transparens.
Det tilstræbes, at der udsendes et månedligt nyhedsbrev herfra. Det første af sin art bliver lidt længere end normalt, da der er meget at fortælle om.

Siden sidst
Det har været begivenhedsrigt siden delegeretmødet.

Vi holdt det første bestyrelsesmøde den 6. december. Der kommer snarest et beslutningsreferat herfra.

Forud har vi taget kontakt til en række aktører med det formål at hilse på, at få skabt en større økonomisk platform for både DFU og dommerklubberne og ikke mindst at få etableret en fælles indsats i idrætsverdenen for større anerkendelse af dommergerningen og vores problematikker med fastholdelse og rekruttering af de mennesker til dommerhvervet, som vil vores sport.

Vi er i dialog med og har planlagt møder med blandt andre DIF, DGI, Firmaidrætten, Spillerforeningen, REFEX, Divisionsforeningen, Dansk Håndboldforbund og Ishockeyunionen.
Dagsorden: At få fokus på den generelle dommerudfordring i Danmark og sætte fælles initiativer i gang.

Naturligvis er der også planlagt et hilse-på møde med DBU’s Poul Gilling, Bent Clausen og Jakob Koed den 20. december. Dette falder umiddelbart efter forhandlingsmøde mellem os og KDF, KD og DBU om vores kvinders honorar og omkostningsgodtgørelser.

Mødet med DBU er alene tænkt som et hilse-på møde uden fast dagsorden ud over, at vi skal have fastlagt en møderække i det kommende år.

Formålet er også at mærke, om vi kan se en farbar vej med konstellationen
ovenstående, som jo også blev brugt tidligere. Det vil være en fordel, så vi ikke skal
starte enhver forhandling på øverste hylde. Det er altid godt at have endnu et niveau at rykke op på, hvis tingene går i hårdknude. Den foreløbige dialog på telefonen har været meget positiv.

Herudover forsøger vi som lovet på delegeretmødet at sætte ligeværd for vores kvinder på dagsordenen. Vi har møde med Trine K. Westhoff om kvindedommernes vilkår helt generelt, vi deltager i forhandlingerne med divisionsforeningen, og jeg har som formand haft den fornøjelse at holde møde med Frida Klarlund.

Der er desuden planlagt møde i december med divisionsforeningens direktør Claus Thomsen om dommergerningen generelt og om klubbernes mulighed for at understøtte den bedre på eliteplan, som vi har nogle ideer til.

Vi vil blandt andet gerne have mulighed for at hylde vores dommere gennem kåringer af månedens bredde- og elitedommer i forbindelse med superligakampe.

Møde med potentiel storsponsor
Den 19. december har vi desuden et første møde med en potentiel storsponsor for DFU. Jeg kan ikke her afsløre, hvem det er, men vi håber, at det er noget, som giver nye perspektiver for dommergerningen.

I dette nyhedsbrev skal herudover nævnes Pelés bustur til landskamp. Det var på alle måder en fremragende tur. Vi takker Nordvestjysk for initiativet.

DFU har tillige i forbindelse med Lars Rix’ sidste kamp som LD efter 266 kampe på linjen i superligaen og 670 divisionskampe, overrakt blomster til Lars på Viborg stadion efter indløb, hvor Lars blev hyldet.

Jeg havde som formand den fornøjelse at blive inviteret i dommeromklædningen umiddelbart efter kampen og fejre ham der. På DFU’s vegne overraktes en lille kurv sammen med blomsterne fulgt af en kort tale. I samme forbindelse producerede vi et lille video-indslag med interview med Lars, som blev delt på vores SoMe platforme.

I forlængelse heraf fandt også en kort samtale med Jakob Kehlet sted, der som talsmand for superligadommerne skal forhandle honorar i begyndelse af 2025. Han gav en kort orientering. DFU deltager i forhandlingerne.

Kåring af dommere
Vi har forsøgt at åbne døren til DR’s store nytårs-award show for at få lov at kåre årets elite- og breddedommer. Det vil være en fin anerkendelse af dommergerningen og en platform at tale på.

Vi har haft kontakt til DIF, til DR og Team Danmark herom. Det kan ikke nås i år, men
vi arbejder på det næste år. Der var hele vejen rundt stor anerkendelse af princippet
om, at man bør sætte dette fokus, som vi også satte i Idrætsmonitor: Uden
dommerne ingen idræt.

Kalender-quiz
Det skal også nævnes, at vi i denne måned kører en julekalender-quiz med mere end 300 deltagere.

Det fungerer som den for dommere kendte teoritest og kører på flere platforme på FB.

Vi konstaterer, at vores egne dommere er dygtige, og at folk uden dommerkort i den grad kunne trænge til et grundkursus. Men alene denne pædagogiske erkendelse er en del af meningen med quizzen. Tak til Poul Johan for faglig bistand, så vi sikrer, at alle svar er korrekte.

Dommer og modtager af offentlige ydelser
DFU er også gået ind i en konkret sat i Herning om retten til at dømme fodbold på fleksjob. Det er en principiel sag, som vi håber at få regeringen til at sige noget principielt om, så kommunerne og sagsbehandlerne ikke sidder med hver deres tolkning.

Til den efterhånden lange diskussion om skatteloftet, ved vi, at det er regeringens og skatterådets opfattelse, at reglerne skal laves om primo 2025. Vi går derfor i samarbejde med andre organisationer i gang med en fælles påvirkning af Folketinget i det nye år.

Debatten om at trække det røde kort
Endelig skal det nævnes, at det næppe er gået nogens næse forbi, at jeg gik ud og kritiserede FCK’s træner for på fjernsyn at opfordre til at trække et rødt kort, når en spiller er fri foran mål. Der har været mange diskussioner for og imod hans og mine udtalelser.

Det er vigtigt at understrege, at jeg ikke forholdt mig til kampen mellem Viborg og FCK eller episoden som sådan. Jeg understregede også i interviews efterfølgende min opdatering på min X profil, at jeg ikke argumenterede for, at Neestrup skulle have karantæne. Vi blander os i DFU overhovedet ikke i den diskussion eller situationer på banen.

Jeg brugte alene anledningen til at gå imod, at man på tv som ikon italesætter brud på reglerne som norm. Modargumentet lød, at “sådan er spillet”.

Dette argument finder jeg som samfundsborger og fodboldmand og tidligere idrætsordfører i Folketinget yderst provokerende og problematisk.

I DBU’s adfærdskodeks står der i Kapitel 3, artikel 3 stå 3 følgende: “Spil efter reglerne – både de formelle fodboldregler og de uformelle Fair Play-regler.

I stk. 1 står der: ”Vis respekt for dine med- og modspillere, dommerne, trænere, lederne og tilskuerne gennem din opførsel, dine handlinger, udtryk og udtalelser samt ordvalg”.

Det naturlige spørgsmål efter debatten går herefter på: Kan det være rigtigt, at DBU’s adfærdskodeks er noget, man bare overlader til bredden, mens eliten kan gøre, hvad der passer den, fordi ”sådan er spillet”?

I så tilfælde, er der ikke langt til, at vi kan smide kodekser og Fair Play mærker væk. Lille Peter på 14 år spejler sig i eliten.

Hvad trænerne siger i omklædningsrummet, er deres sag. Hvad de siger i TV, vedkommer os alle. Også DFU.

Jeg står fuldt og helt ved hver eneste udtalelse, jeg er kommet med i sagen. Det er fair at være uenig med mig, for enighed gør dum, men jeg vil opfordre enhver, som deltager i en offentlig debat, til at holde bolden på egen banehalvdel og argumentere for sin sag frem for at gå mod manden.

Jeg gik til valg som formand på at etablere og synliggøre et værdisæt omkring de fire græske kardinaldyder. Heri gjorde jeg også klart, at det efter min opfattelse er, når eliten tror, at den kan leve i en anden verden end alle os andre, at det går galt. Det er den slags stof, doping og VM i Qatar er gjort af. I fodbold og alle andre steder.

Vi ved alle, hvordan “spillet er”. Der bliver trukket nødbremser, og reglerne overtrædes. Derfor er vi til stede som dommere.

Vi ved også, at det nu engang er sådan, at vores dommere kaldes “ludersøn”, når folk er uenige i deres kendelser på de store stadions. Men det kan aldrig legitimere, at man gør det til en norm ved at italesætte på fjernsyn eller i medierne generelt at italesætte det som legitimt.

Jeg kan og vil ikke som samfundsborger og politisk aktiv i idrætspolitik gennem et langt liv acceptere en sådan normdannelse. For jeg har oplevet alt for mange idrætsledere og organisationsfolk sidde på mit folketingskontor og beklage og undskylde, at de havde set gennem fingre med det ene og andet for længe. Det kommer ikke til at ske på min vagt. Men jeg kunne godt have ønsket, at jeg havde taget debatten generelt og ikke som en direkte reaktion på en træners udtalelser, eller blot havde rost Kevin Diks for sin optræden. Det havde lukket en del mistolkninger ned. Den læring er værd at tage med – også for mig.

Som forudset blev dette nyhedsbrev lidt længere, end de vil blive i fremtiden. Men det skyldes alene, at I har krav på at vide, hvad der er sat i værk, og hvad der er formandens og bestyrelsens syn på tingene.

Det næste bestyrelsesmøde er den 24. januar. Her forventer vi at kunne fortælle mere om nye teknologiske løsninger.

Med ønsket om en glædelig jul fra hele bestyrelsen

Venlig hilsen
Jens Rohde
Formand for DFU