Generalforsamling 2019

Den 30. Januar afholdt Sydøstjysk fodbolddommerklub den årlige generalforsamling. Traditionen tro blev det holdt på Olympia, Kolding Stadion. 37 veloplagte medlemmer var mødt op, for at sikre sig at alt foregik efter reglerne, (det er jo dommere). Og for at høre hvad der var at berette fra bestyrelsen, dommerpåsætteren (og assistenten) samt tage en vurdering af hvordan regnskabet har udviklet sig.

Generalforsamlingen havde meget at byde på, herunder dramatik, spænding, vedtægtsændringer, kampvalg, debat samt nye input/tiltag. (Se desuden referatet fra generalforsamlingen 2019 under fanebladet bestyrelsen)

Af festlige indslag var der fejring af flere jubilæer, samt kåringen af “Fløjten”

37 medlemmer til generalforsamling 2019

Formanden fremlagde beretningen til generalforsamlingens enstemmige godkendelse.

Dommerpåsætteren aflægger beretning.

Kassereren fremlagde regnskabet og budgettet for klubben

Jubilarer

Hans henning Hummelgaard – 25 års jubilæum
Brian Petersen – 25 års jubilæum
Bent Riishus Justesen – 50 års jubilæum

Fløjten.

Motivationen for fløjten var i stikord:

Dommerkort 01.11.74 – Medlem i sydøstjysk fra 2003 til 2019 – I denne periode 772 dommeropgaver, som dommer, linjedommer og udvikler. Dømt op til serie 1, og udviklet op til DS. Bestyrelsesmedlem og formand i klubben i mange år. Forman i lokal talentgruppe. Formand i udviklergruppen.

En stor personlighed. -ildsjæl -seriøs -god til at samarbejde – fuld af energi -altid parat med en hånd -meget loyal -arbejdshest -rigtig god ven -altid glad og positiv.

Citat “Verdens bedste fritidsbeskæftigelse”

Favoritklub. Bjert Veteraner

Vi præsenterer – Finn Larsen

Fløjten 2019